Voornaamswijziging. Hoe doe je dat?

Je naam is heel belangrijk, het maakt deel uit van wie je bent. Je naam maakt deel uit van wat jou uniek maakt, het vormt jou eigen identiteit en persoonlijkheid. Maar het kan voorkomen dat om welke reden dan ook je je naam wilt veranderen. In dit artikel zullen we kijken welke stappen je zult moeten nemen om je naam te wijzigen. 

 

Redenen waarom je je naam zou willen wijzigen    

 • Het kan zijn dat je vindt dat je naam niet bij je karakter past.
 • Misschien vindt je je naam gewoon niet mooi.
 • Er kleven vervelende herinneringen aan je naam.
 • Als je wegens pesten of depressie emotionele belasting ondervindt.
 • Als de naam van jouw kind door een spelfout of verkeerde schrijfwijze verkeerd is doorgegeven aan de gemeente, kan je het dan laten wijzigen. 
 • Als de officiële voornaam van jou kind in onbruik raakt, door het frequenter gebruiken van de roepnaam.
 • Je naam past niet bij je geloof, of je bent geen gelovig mens.

Een naam wijzigen, toevoegen of schrappen                                                                                                                                                                          

Alhoewel het wijzigen van je naam het meest voorkomt in de praktijk, kun je ook een voornaam laten toevoegen of schrappen. Deze twee opties zou je ook kunnen combineren. 

 

Voorwaarden dat de wet stelt voor een verzoek tot voornaamswijziging of naamstoevoeging

 • Er dient sprake te zijn van zwaarwichtige redenen.
 • Je nieuwe naam of namen mogen niet ongepast zijn. 

Voordat we over gaan tot wat de procedure is voor een naamswijziging, zullen we eerst kijken welke documenten je nodig zal hebben. 

 

De documenten die je nodig zult hebben voor de procedure zijn:

 • Je zult een kopie van de originele geboorteakte van jou nodig hebben. Als je je geboorteakte niet kan aantonen, dan moet je een verklaring geven waarom je het niet kan aantonen.
 • Bewijs en/of ondersteuning voor het verzoek in schriftelijke vorm, indien die nodig zijn.
 • Bij een kind heb jij als ouder of voogd het burgerservicenummer (BNS) van het kind nodig. En de BNS van zowel jou en je partner.
 • Als de moeder zelfstandig een verzoek indient, heeft ze een recente kopie van de geboorteakte van haar kind nodig. De kopie van de geboorteakte mag niet ouder dan 3 maanden zijn.

Als je een verzoek wilt indienen voor het veranderen van de achternaam van jouw kind, zal je dat via Justis moeten doen. Je kan onder bepaalde condities de achternaam van jouw kind via de rechtbank veranderen.

Aanbevolen specialist: Advocaat Alkmaar 

 

De procedure voor het wijzigen van de voornaam verloopt als volgt:

 • Als al je documenten in orde zijn, wordt een verzoekschrift opgesteld. Als je het verzoekschrift goedkeurt, wordt het zo snel mogelijk ingediend bij de bevoegde rechtbank. Normaliter volgt binnen ongeveer 6 weken een schriftelijke uitspraak.
 • Het verzoek wordt haast altijd schriftelijk behandeld door de rechtbank. Dat wil zeggen dat er geen mondelinge zitting komt. Als de rechtbank nog vragen heeft, krijg je de kans om die te verduidelijken. Er volgt dan een formele beroepstermijn van drie maanden na de uitspraak. De uitspraak wordt na dit termijn definitief. Er wordt dan aantekening van de wijziging in de registers gemaakt door de ambtenaar.
 • Je zal op de hoogte worden gehouden van het verloop en tussentijdse ontwikkelingen van dit proces. Je kan dan je officiële documenten zoals je paspoort, ID-kaart en rijbewijs na de hoger beroepstermijn opnieuw aanvragen. 

 

De standaard kosten die je kan je verwachten voor een verzoek tot naamswijziging of naamstoevoeging zijn €799,-. De kosten van de BTW en het aan de rechtbank verschuldigde griffierecht van €314,- zijn in dat bedrag inbegrepen. Bij een kind zijn de kosten €787,-. Dit is inclusief de BTW en het aan de rechtbank verschuldigde griffierecht van €297,-. 

 

Je kan in aanmerking komen voor toevoeging als een kind klachten ervaart door hun naam, en je ze kan bekrachtigen door een deskundigenverklaring. In dit geval betaal je dan €280,-, inclusief een verlaagde griffierecht voor de procedure.  Deze bedragen zijn hetzelfde als er een mondelinge zitting komt. Als je financieel niet stabiel bent, is het dan mogelijk om in aanmerking te komen voor pro-deo.